AKTIVIST, TIDLIGERE INGENIØR OG SJAMAN Eirik MYRHAUG SKRIVER OM ØKOLOGISK ØKONOMI.

GODT NYTTÅR!

Vår bevissthet er vår livsskjebne. Det er min tro er at det gjelder både oss som individ og samfunn. Når vi ønsker hverandre «godt nyttår» er det med bevissthet om at det er både lyse og mørke skyer framfor oss i 2019. En religiøs mann med stor innflytelse i den vestlige verden sa, «Det gode som jeg vil det gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.»

Vi vil redusere det økologiske fotavtrykket, men handlet for 60 milliarder til jul i lille Norge. Hvis vi ikke hadde gjort det, ville butikker ha gått konkurs, fabrikkene stoppet og skatteinntekter blitt mindre med store konsekvenser for alle.

Innerst inne vet vi alle at økonomisk vekst ikke kan fortsette i det uendelige på en kloden med begrensede materielle ressurser.

Jeg har hatt utfordringen med å arbeide med disse spørsmålene siden begynnelsen av 1970 tallet. I dette arbeide har jeg brukt to begreper , Økologisk Økonomi og Tankenytt. Til min store overraskelse fikk jeg i julegave fra min datter Vilde Serina en ny nettside som handler om begge deler.

Denne nettsiden vil jeg i årene som kommer gi mine bidrag til hvorfor disse store dilemmaer oppstår. En hypotese er at det finnes et steg i evolusjonens utvikling som vi ikke har gitt nok oppmerksomhet, men som både filosofien, vitenskapen, kunsten og religionen har avdekket i det tjueførste århundre. 
Jeg ber om unnskyldning for at noe av dette materialet virker «gammeldags», men jeg lover etterhvert å oppdatere dette og bringe inn sitater og tanker fra de fremste forfattere og forskere innenfor disse områder.
Godt Nyttår til alle som følger.

Utsikten før jul.jpg

Forandringer som gir håp og muligheter

Økologisk økonomi - et nytt økonomisk system